تشریح BSI، BSM ،FN، ICN ، CCN طبق نقشه های ایران خودرو

آشنایی باتوپولوژی شبکه Can و Van و KWP2000
آشنایی بانحوه ارتباط بین یونیت های مختلف براساس پروتکل های شبکه Can و Van
آشنایی با نحوه پیکره بندی یونیت های موجوددر شبکه مالتی پلکس 206 ایران ، رانا ، دنا ، سمند
آشنایی با سیستم ایموبلایزر خودرو های مبتنی بر شبکه در 206 ، رانا ، سمند ، دنا
آموزش کامل نودها
آموزش ساختار سمند مالتی پلکس
آموزش و معرفی نود های خودرو رانا
آموزش و معرفی مشخصات جعبه ی فیوز داخل موتور
آموزش و معرفی مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق
آموزش و معرفی مشخصات تک به تک پایه های رله در سیستم اکوماکس
آموزش نقشه های سیم کشی 206 ملی – رانا و سمند مالتی پلکس
آموزش کامل نقشه خوانی خودروهای مالتی پلکس
آموزش پیکره بندی کلیدهای نودها با دستکاه عیب یاب
آموزش رفع ایرادهای شایع در نودها