مواد انژکتورشور

دسترسی: در انبار

محصولی که ملاحظه می‌کنید، مایع انژکتورشوی سوزن خودرو “پویا خوردو” میباشد.
ذرات کربن، کولوئید و چربی باقی‌مانده در سوزن…..

35,000 تومان 30,000 تومان