دیتا شیت و مسیرارتباطی آی سی ATM46C3 در زیمنس بایفیول

دسترسی: در انبار

آی سی ATM46C3
این آی سی در ایسیوهای خانواده زیمنس بنزینی و بایفیول به عنوان راه انداز ارتباط با دیاگ و پردازنده دورموتور و نیز فیدبک مدار کویل مورد استفاده قرار گرفته است

تعداد 15 عدد تصویر با کیفیت از این آی سی و مسیرهای ارتباطی در ایسیو زیمنس بایفیول قابل دانلود می باشد
نکته:
فایل دانلود شده به صورت فشرده و زیپ شده میباشد
بعد از دانلود فایل را از حالت زیپ در بیاورید و سپس استفاده نمائید

18,000 تومان