دیتاشیت و مسیر ارتباطی IC مولتی پایینی در زیمنس بایفیول (A2C03850)

دسترسی: موجود

آی سی A2C08350 در ECUهای زیمنس و بایفیول  به عنوان آی سی مولتی (خرچنگی) به کاربرده شده است

تعداد 13 عدد تصویر با کیفیت از این آی سی و مسیرهای ارتباطی در ایسیو زیمنس بایفیول قابل دانلود می باشد

نکته:

فایل دانلود شده, به صورت فشرده میباشد ( ZIP میباشد )

بعد از دانلود فایل را از حالت زیپ در بیاورید و سپس استفاده نمائید

18,000 تومان